یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص ریه
خوزستان

بهترین دکتر متخصص ریه خوزستان

دکتر پیام صالحی راد
  • دکتر پیام صالحی راد

  • تخصص:

    متخصص ریه

  • استان خوزستان، شهر آبادان، آبادان،خ امیری خ 12(کوچه برق) طبقه سوم