یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )
آذربایجان شرقی

بهترین دکتر کلیه و مجاری ادراری ارولوژی آذربایجان شرقی

دکتر سکینه حاج ابراهیمی
 • دکتر سکینه حاج ابراهیمی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خ آزادی، روبروی پمپ بنزین مارالان، س آزادی
دکتر سیروس کاشفی
 • دکتر سیروس کاشفی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17 شهریور جدید ،جنب مسجدحاج جبار ،س شاهین
دکتر شهرام حاج علیلو
 • دکتر شهرام حاج علیلو

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17شهریور جدید، روبروی آزمایشگاه مهر
دکتر شهرام حاجی علی لو
 • دکتر شهرام حاجی علی لو

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خیابان 17 شهریور جدید، بین خیابان طالقانی و خیابان ارتش، روبروی آزمایشگاه مهر
دکتر صمد محمودی رشید
 • دکتر صمد محمودی رشید

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17 شهریور جدید ،روبروی بستنی وحید ،س 111
دکتر صمد هژیرکارزار
 • دکتر صمد هژیرکارزار

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، چهارراه آبرسانی، س ایران کلینیک
دکتر عباس مختارخانی
 • دکتر عباس مختارخانی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17شهریورجدید، جنب بانک ملی، س ایران
دکتر علی اسکندری
 • دکتر علی اسکندری

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، چهارراه باغشمال، اول 17شهریور جدید، س شماره10
دکتر علی ذوالفقاری
 • دکتر علی ذوالفقاری

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خیابان 17 شهریور جدید، جنب آزمایشگاه
دکتر علی غفارلو
 • دکتر علی غفارلو

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، ارتش جنوبی، روبروی بیمارستان الزهراء، س اطباء
مشاوره انلاین با بهترین متخصص کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )