یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )
زنجان

بهترین دکتر متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ارولوژی زنجان

دکتر شهرام رفیعیان
 • دکتر شهرام رفیعیان

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان زنجان، شهر ابهر، شناط بلوار بهشتی ،روبروی آزمایشگاه شفا
دکتر عباس هادی
 • دکتر عباس هادی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان زنجان، شهر زنجان، خ سعدی وسط روبروی کتابخانه سهروردی ساختمان پزشکان طبقه دوم
دکتر علیرضا کمالی
 • دکتر علیرضا کمالی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان زنجان، شهر زنجان، بالاتر از چهارراه انقلاب ،س پاستور
دکتر محمدرضا رحمانی
 • دکتر محمدرضا رحمانی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان زنجان، شهر زنجان، سعدی وسط،جنب پاسا‍ژگلها،س حکیم،ط 1،و 7
دکتر ناصر مرادی
 • دکتر ناصر مرادی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان زنجان، شهر زنجان، چهاراه سعدی کوچه جنب داروخانه شاهرخ