یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص شبکیه
زنجان

بهترین دکتر فوق تخصص شبکیه زنجان

دکتر رضا عظیمی
  • دکتر رضا عظیمی

  • تخصص:

    متخصص چشم ( افتالمولوژی ),فوق تخصص شبکیه

  • استان زنجان، شهر زنجان، خ امام،جنب بیمه البرز،س ممتاز،ط2