یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص عفونی

بهترین دکتر متخصص عفونی

دکتر ابوالفضل پورحسن
 • دکتر ابوالفضل پورحسن

 • تخصص:

  متخصص عفونی

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خ آزادی،سه راهی گلگشت، کوی شفا، کلینیک گلگشت
دکتر ابوالفضل پورحسن
 • دکتر ابوالفضل پورحسن

 • تخصص:

  متخصص عفونی

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خیابان ارتش جنوبی، چهارراه باغشمال، کلینیک شماره 1 دانشگاه
دکتر ابوالقاسم رییس السادات
دکتر احد سرپرست
 • دکتر احد سرپرست

 • تخصص:

  متخصص عفونی

 • استان لرستان، شهر خرم آباد، خیابان امام کوچه شهید کاکاوند
دکتر احسان بینش
 • دکتر احسان بینش

 • تخصص:

  متخصص عفونی

 • استان سمنان، شهر شاهرود، خ 22 بهمن ابتدای کوچه شهید مزجی جنب داروخانه دکتر امینیان مجتمع نور طبقه همکف
دکتر احسان نزاکتی علیزاده
دکتر احمد رضا نخعی
 • دکتر احمد رضا نخعی

 • تخصص:

  متخصص عفونی

 • استان هرمزگان، شهر بندر عباس، بلوار سید جمال چهار راه مرادی ساختمان پارسیان
دکتر احمد قاسمی
دکتر احمد موسوی نجف آبادی
دکتر احمد هاشمی
 • دکتر احمد هاشمی

 • تخصص:

  متخصص عفونی

 • استان تهران، شهر تهران، اتوبان بابائی شهرک امید میدان اصلی ساختمان پزشکان امید