یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص عفونی
یزد

بهترین دکتر متخصص عفونی یزد

دکتر مسعوده مجاهد
  • دکتر مسعوده مجاهد

  • تخصص:

    متخصص عفونی

  • استان یزد، شهر یزد، بلوار طالقانی، جنب آزمایشگاه سینا