یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص عفونی
لرستان

بهترین دکتر متخصص عفونی لرستان

دکتر احد سرپرست
 • دکتر احد سرپرست

 • تخصص:

  متخصص عفونی

 • استان لرستان، شهر خرم آباد، خیابان امام کوچه شهید کاکاوند
دکتر ژیلا سمیعی
 • دکتر ژیلا سمیعی

 • تخصص:

  متخصص عفونی

 • استان لرستان، شهر خرم آباد، شهدای شرقی طبقه فوقانی دنیای عینک
دکتر ستار باژوان
 • دکتر ستار باژوان

 • تخصص:

  متخصص عفونی

 • استان لرستان، شهر خرم آباد، میدان امام حسین جنب داروخانه دکتر صوفیانی
دکتر عبدالرضا معظمی گودرزی
دکتر علیرضا سلیمانی
دکتر مهران لک
 • دکتر مهران لک

 • تخصص:

  متخصص عفونی

 • استان لرستان، شهر خرم آباد، خیابان امام جنب داروخانه روزبهانی