یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص عفونی
کردستان

بهترین دکتر متخصص عفونی کردستان

دکتر ژیلا فرزین پور
دکتر کاوه کریمی
  • دکتر کاوه کریمی

  • تخصص:

    متخصص عفونی

  • استان کردستان، شهر سقز، خیابان قدس ، بیمارستان امام خمینی