یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص عفونی
قم

بهترین دکتر متخصص عفونی قم

دکتر جواد خدادادی
دکتر سید علی طباطبایی
دکتر سید محمدرضاشکراللهی
دکتر علی اکبر ریاحین
دکتر محسن فاطمی
دکتر مرتضی آقا حسنی
دکتر زهرا موحدی
  • دکتر زهرا موحدی

  • تخصص:

    متخصص عفونی,فوق تخصص عفونی

  • استان قم، شهر قم، بلوار نیایش بالای داروخانه کاویانی
دکتر سید محمد رضا شکراللهی
دکتر امیرحسین پهلوانی
  • دکتر امیرحسین پهلوانی

  • تخصص:

    متخصص عفونی,فوق تخصص عفونی کودکان

  • استان قم، شهر قم، خ دور شهر روبروی سینما تربیت ساختمان صبا ط 4