یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
روانپزشک (مشاوره و ترک اعتیاد )
گیلان

بهترین دکتر روانپزشک ترک اعتیاد گیلان

دکتر محبوبه گلشاهی
  • دکتر محبوبه گلشاهی

  • تخصص:

    روانپزشک (مشاوره و ترک اعتیاد )

  • گیلان - ماسال - خیابان پرستار- بالای داروخانه شبانه روزی- طبقه 4 واحد3