یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ( وسواس و اضطراب )

بهترین دکتر کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وسواس و اضطراب

دکتر صبا مهرپور
  • دکتر صبا مهرپور

  • تخصص:

    کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ( وسواس و اضطراب )

  • گیلان - رشت -رشت - پل طالشان - فلکه دوم - درمانگاه مهر