یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
دکترای روانشناسی بالینی ( درمانگر وسواس و اضطراب )

بهترین دکتر دکترای روانشناسی بالینی درمانگر وسواس و اضطراب

دکتر جابر علیزاده
  • دکتر جابر علیزاده

  • تخصص:

    دکترای روانشناسی بالینی ( درمانگر وسواس و اضطراب )

  • اردبیل- خیابان معلم- ساختمان پزشکان امین- طبقه فوقانی پیتزا نیک