یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص داخلی ( گوارش )
تهران

بهترین دکتر متخصص داخلی گوارش تهران

دکتر زینت بهرامپور عمرانی
 • دکتر زینت بهرامپور عمرانی

 • تخصص:

  متخصص داخلی ( گوارش )

 • تهران - خیابان ازادی- خیابان بهبودی - نیایش غربی- وزارت تعاون کار وامور اجتماعی درمانگاه خاوری
دکتر صدیقه بهادری
 • دکتر صدیقه بهادری

 • تخصص:

  متخصص داخلی ( گوارش )

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 2، بزرگراه همت، نرسیده به بزرگراه چمران، بیمارستان میلاد
دکتر دلیله محصل جمشیدی
دکتر دلیله محصل جمشیدی
 • دکتر دلیله محصل جمشیدی

 • تخصص:

  متخصص داخلی ( گوارش )

 • استان تهران ، شهرستان تهران ، پاسداران ، گلستان پنجم ، میدان هروی ، مجتمع هروی ، طبقه دوم شرقی