یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
دندانپزشک عمومی ( کارشناس دندانپزشکی قانونی )
تهران

بهترین دکتر دندانپزشک عمومی کارشناس دندانپزشکی قانونی تهران

دکتر تالین مهدی یان
  • دکتر تالین مهدی یان

  • تخصص:

    دندانپزشک عمومی ( کارشناس دندانپزشکی قانونی )

  • تهران - بزرگراه رسالت (غرب به شرق) - خیابان همایی - مقابل بانک صادرات - پلاک 173 - واحد 3