یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص روماتولوژی کودکان ( اطفال )
تهران

بهترین دکتر فوق تخصص روماتولوژی کودکان اطفال تهران

دکتر سید رضا رییس کرمی
  • دکتر سید رضا رییس کرمی

  • تخصص:

    فوق تخصص روماتولوژی کودکان ( اطفال )

  • تهران - مجتمع بیمارستانی امام خمینی- ساختمان شماره دو ولیعصر- طبقه دوم درمانگاه کودکان