یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فلوشیپ فوق تخصصی جراحی سرطان
تهران

بهترین دکتر فلوشیپ فوق تخصصی جراحی سرطان تهران

دکتر مهدی آرامش
  • دکتر مهدی آرامش

  • تخصص:

    فلوشیپ فوق تخصصی جراحی سرطان

  • تهران- یوسف آباد- خیابان اسدآبادی- خیابان بیست و سوم- کلینیک بیمارستان محب کوثر