یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات
خوزستان

بهترین دکتر متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات خوزستان

دکتر علیرضا حسن زاده
 • دکتر علیرضا حسن زاده

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات

 • استان خوزستان - شهر اهواز - کیانپارس - بین خیابان 7و 8 غربی - مجتمع دانش - طبقه 4 - واحد 13
دکتر محمدرضا زندی
 • دکتر محمدرضا زندی

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات

 • خوزستان - دزفول - خیابان سید محمود - بین آفرینش و نشاط - مجتمع پزشکان نشاط 2
دکتر مهدی کریمیان
 • دکتر مهدی کریمیان

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات

 • خوزستان - آبادان - خیابان امیری- خیابان پرویزی- جنب تصویربرداری دکتر سدیدی- ساختمان مهرگان- طبقه 3- واحد 302