یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فلوشیپ مولکولار پاتولوژی و ژنتیک

بهترین دکتر فلوشیپ مولکولار پاتولوژی و ژنتیک

دکتر وهاب رکابی
  • دکتر وهاب رکابی

  • تخصص:

    متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی ),فلوشیپ مولکولار پاتولوژی و ژنتیک

  • تهران - خیاابان مطهری - نبش لارستان - آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک اوستا