یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص مغز و اعصاب
اردبیل

بهترین دکتر متخصص مغز و اعصاب اردبیل

دکتر ابراهیم دریایی
  • دکتر ابراهیم دریایی

  • تخصص:

    متخصص مغز و اعصاب

  • استان اردبیل، شهر اردبیل، سرچشمه کوچه معصومین ساختمان پزشکان سینا
دکتر ابوالفضل شیرازیان
دکتر داور الطافی
  • دکتر داور الطافی

  • تخصص:

    متخصص مغز و اعصاب

  • استان اردبیل، شهر اردبیل، خ امام نرسیده به ایستگاه سرعین
دکتر محسن پورکاکرودی
دکتر محمد رزم افروز
دکتر مهدی بابا پور