یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص مغز و اعصاب
مرکزی

بهترین دکتر متخصص مغز و اعصاب مرکزی

دکتر الهام جعفری
 • دکتر الهام جعفری

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • استان مرکزی، شهر خمین، خ امام، روبروی شهرداری، ساختمان فارابی
دکتر سعید قاضی سعیدی
دکتر سمیرا یادگاری
دکتر محسن الوندی
 • دکتر محسن الوندی

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • استان مرکزی، شهر اراک، خیابان شهید بهشتی، جنب پاساژ دکتر جلالی
دکتر مهدی نشاط فر
 • دکتر مهدی نشاط فر

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • استان مرکزی، شهر اراک، خیابان شهید بهشتی، جنب پاساژ دکتر جلالی
دکتر مهرنوش مهربانی شریف آباد
دکتر هوراوش مشایخی
 • دکتر هوراوش مشایخی

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • استان مرکزی، شهر اراک، خیابان امام خمینی، ساختمان پزشکان تیموری