یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص مغز و اعصاب
قم

بهترین دکتر متخصص مغز و اعصاب قم

دکتر سیدجلال حسینی رکن آبادی
 • دکتر سیدجلال حسینی رکن آبادی

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • استان قم ، شهرستان قم ، خیابان دورشهر ، فلکه رسالت ، کوچه 31 ، ساختمان برج سفید ، طبقه پنجم ، واحد 1
دکتر ابوالقاسم کریمی
دکتر احسان حایری
دکتر اسماعیل خان محمدی
دکتر اعظم سپاهی
 • دکتر اعظم سپاهی

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • استان قم، شهر قم، م سعیدی طبقه فوقانی بانک ملی
دکتر عزیز الله حاجیان
دکتر میرمسعود شریعت
 • دکتر میرمسعود شریعت

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • استان قم، شهر قم، م سعیدی ابتدای نیروهوائی ک1 ساختمان کیمیا
دکتر میرمسعودشریعت
 • دکتر میرمسعودشریعت

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • استان قم، شهر قم، م سعیدی ابتدای نیروهوائی ک1 ساختمان کیمیا
دکتر محسن ملا محمدی
 • دکتر محسن ملا محمدی

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب,فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان ( نورولوژی )

 • استان قم، شهر قم، خ صفائیه مقابل کوچه بیگدلی ساختمان پویا
دکتر مرتضی رضوانی کاشانی
 • دکتر مرتضی رضوانی کاشانی

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب,فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان ( نورولوژی )

 • استان قم، شهر قم، خ دورشهر ابتدای هنرستان ساختمان طبیب جنب داروخانه شفا