یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص مغز و اعصاب
خراسان شمالی

بهترین دکتر متخصص مغز و اعصاب خراسان شمالی

دکتر شهرام تراب زاده
  • دکتر شهرام تراب زاده

  • تخصص:

    متخصص مغز و اعصاب

  • استان خراسان شمالی، شهر بجنورد، چهارراه مخابرات،خ،شریعتی جنوبی،کوچه دکتر حکمتی،ساختمان
دکتر عبدالرضا ناصرمقدسی
دکتر محمد شریعتی