یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی
فارس

بهترین دکتر دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی فارس

دکتر عباس یوسفی نژاد
  • دکتر عباس یوسفی نژاد

  • تخصص:

    دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی

  • شیراز، خیابان باغشاه (فلسطین) ، نبش خیابان اردیبهشت، ساختمان پزشکی مینا، طبقه ۴