یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
روانپزشک
هرمزگان

بهترین دکتر روانپزشک هرمزگان

دکتر حمزه صدیق
  • دکتر حمزه صدیق

  • تخصص:

    روانپزشک

  • استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس ، خیابان مرادی ، چهار راه فاطمی ، روبروی فرش بزرگ شیوا ، ساختمان پزشکان جالینوس ، طبقه چهارم