یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
روانپزشک
مازندران

بهترین دکتر روانپزشک مازندران

دکتر پژمان هادی نژاد
دکتر سیده حکیمه هاشمی
  • دکتر سیده حکیمه هاشمی

  • تخصص:

    روانپزشک

  • کلینیک شهید زاهدپاشا - مازندران, بابل, امیرکلا بین نیما 2و 3 ) کلینیک فرهنگیان - آدرس: مازندران,بابل, خیابان شیخ طبرسی, روبروی مسجد النبی)