یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان (اندوکرینولوژی)
فارس

بهترین دکتر متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان اندوکرینولوژی فارس

دکتر حمداله کرمی فر
  • دکتر حمداله کرمی فر

  • تخصص:

    متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان (اندوکرینولوژی)

  • استان فارس، شهر شیراز، خ ملاصدرا،کوچه 6،ساختمان پاستور
دکتر زهره کرمی زاده
  • دکتر زهره کرمی زاده

  • تخصص:

    متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان (اندوکرینولوژی)

  • استان فارس، شهر شیراز، خیابان ملاصدراابتدای ک 6 مجتمع پزشکی ملاصدرا