یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان (اندوکرینولوژی)
آذربایجان شرقی

بهترین دکتر متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان اندوکرینولوژی آذربایجان شرقی

دکتر ایوب ابراهیمی
  • دکتر ایوب ابراهیمی

  • تخصص:

    متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان (اندوکرینولوژی)

  • استان آذربایجان شرقی ، شهرستان تبریز ، خیابان آزادی ، سه راه گلگشت ، ساختمان گلگشت ، طبقه چهارم