یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص داخلی ( کارشناس پزشکی قانونی )
خوزستان

بهترین دکتر متخصص داخلی کارشناس پزشکی قانونی خوزستان

دکتر امیر دیبایی
  • دکتر امیر دیبایی

  • تخصص:

    متخصص داخلی ( کارشناس پزشکی قانونی )

  • استان خوزستان، شهر اهواز، کیانپارس بین خیابان 15و16