یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان ( هماتولوژی و آنکولوژی )
گیلان

بهترین دکتر متخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان هماتولوژی و آنکولوژی گیلان

دکتر سعید انواری برندق
  • دکتر سعید انواری برندق

  • تخصص:

    متخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان ( هماتولوژی و آنکولوژی )

  • لنگرود خیابان امام خمینی،روبروی نساجی مازندران،جنب آزمایشگاه هاشم پور