یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان ( هماتولوژی و آنکولوژی )
خراسان رضوی

بهترین دکتر متخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان هماتولوژی و آنکولوژی خراسان رضوی

دکتر عبداله بنی هاشمی
  • دکتر عبداله بنی هاشمی

  • تخصص:

    متخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان ( هماتولوژی و آنکولوژی )

  • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان ابن سینا، ساختمان اطبا