یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص علوم آزمایشگاهی
مازندران

بهترین دکتر متخصص علوم آزمایشگاهی مازندران

دکتر مهدی فرزامیان
  • دکتر مهدی فرزامیان

  • تخصص:

    متخصص علوم آزمایشگاهی

  • استان مازندران، شهر فریدون کنار، بیمارستان امام