یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص روماتولوژی
خراسان رضوی

بهترین دکتر متخصص روماتولوژی خراسان رضوی

دکتر محمدرضا هاتف‌
دکتر مسعود ثقفی
  • دکتر مسعود ثقفی

  • تخصص:

    متخصص روماتولوژی

  • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، بلوار ملک آباد، نبش خیابان مرجان
دکتر مسعود ثقفی خادم‌