یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )
تهران

بهترین دکتر متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم اندوکرینولوژی تهران

دکتر فرهاد حسین پناه قصبه
 • دکتر فرهاد حسین پناه قصبه

 • تخصص:

  متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )

 • استان تهران، شهر تهران، خیابان نجات الهی، خیابان ورشو، پلاک 1/37، انستیتو غدد و متابولیسم
دکتر رحیم امداد
 • دکتر رحیم امداد

 • تخصص:

  متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )

 • استان تهران، شهر تهران، انتهای خیابان کریمخان زند، ابتدای خیابان مفتح، خیابان عارف ادیب، پلاک 20
دکتر رضا بیرجندی
 • دکتر رضا بیرجندی

 • تخصص:

  متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )

 • استان تهران، شهر تهران، انتهای بلوار کشاورز غربی، خیابان محمد قریب، بیمارستان امام خمینی
دکتر علیرضا استقامتی
 • دکتر علیرضا استقامتی

 • تخصص:

  متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )

 • استان تهران، شهر تهران، انتهای بلوار کشاورز، خیابان قریب، بیمارستان امام خمینی
دکتر محمدحسین امیرانی
 • دکتر محمدحسین امیرانی

 • تخصص:

  متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )

 • استان تهران، شهر تهران، میدان امام حسین، خیابان مدنی، بیمارستان امام خمینی