یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )
بوشهر

بهترین دکتر متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم اندوکرینولوژی بوشهر

دکتر محمدرضا کلانتر هرمزی
  • دکتر محمدرضا کلانتر هرمزی

  • تخصص:

    متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )

  • استان بوشهر، شهر بوشهر، خیابان امام ، روبروی یگان ویژه سابق ، ساختمان پزشکان پارس