یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )
گلستان

بهترین دکتر متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم اندوکرینولوژی گلستان

دکتر فاطمه محمدزاده
  • دکتر فاطمه محمدزاده

  • تخصص:

    متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )

  • استان گلستان، شهر گرگان، عدالت14 ساختمان فارابی