یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )
کردستان

بهترین دکتر متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم اندوکرینولوژی کردستان

دکتر محمود عسکری
  • دکتر محمود عسکری

  • تخصص:

    متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )

  • استان کردستان، شهر سنندج، چهارراه کشاورز