یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )
خراسان رضوی

بهترین دکتر متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم اندوکرینولوژی خراسان رضوی

دکتر پرویز اظهری
 • دکتر پرویز اظهری

 • تخصص:

  متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، ساختمان‌44
دکتر رباب بیگم ابوترابی
 • دکتر رباب بیگم ابوترابی

 • تخصص:

  متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، عارف‌2
دکتر رضا رجبیان‌
 • دکتر رضا رجبیان‌

 • تخصص:

  متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، دانشگاه، خکفایی
دکتر زهره موسوی
 • دکتر زهره موسوی

 • تخصص:

  متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، دانشگاه‌16، ساختمان‌999
دکتر محمدحسن‌ خزاعی
 • دکتر محمدحسن‌ خزاعی

 • تخصص:

  متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، ملاصدرا