یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )
خراسان رضوی

بهترین دکتر متخصص آسیب شناسی پاتولوژی خراسان رضوی

دکتر محمد زارع
  • دکتر محمد زارع

  • تخصص:

    متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )

  • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، آب و برق بلوار هفتم تیر، هفتم تیر 21، پلاک 17/2، طبقه 4