یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
زنجان

بهترین پزشک های متخصص زنجان

دکتر سید محمود ناصری
 • دکتر سید محمود ناصری

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان زنجان، شهر زنجان، سعدی وسط جنب کتابخانه سهروردی
دکتر علی شهرستانی
 • دکتر علی شهرستانی

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان زنجان، شهر زنجان، سعدی وسط،روبروی مخابرات
دکتر علیرضا جان دانه
دکتر علیرضا عالیان
 • دکتر علیرضا عالیان

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان زنجان، شهر ابهر، خ بهشتی،روبروی بیمارستان امدادی
دکتر محمد گلی
 • دکتر محمد گلی

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان زنجان، شهر ابهر، روبروی بیمارستان امدادی
دکتر ناتاشا بزرگ زاده
 • دکتر ناتاشا بزرگ زاده

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان زنجان، شهر زنجان، چهارراه سعدی،ابتدای سعدی شمالی،س مهر
دکتر ناصر حکمی
 • دکتر ناصر حکمی

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان زنجان، شهر زنجان، خ استانداری ساختمان 39
دکتر وحیده شوشی دزفولی
دکتر سعید ممتازی
 • دکتر سعید ممتازی

 • تخصص:

  متخصص بیماری های گوارش و کبد

 • استان زنجان، شهر زنجان، پایین تراز چهارراه سعدی، نبش کوچه زند
دکتر بهمن قزلباش