یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
زنجان

بهترین پزشک های متخصص زنجان

دکتر مهدی مقبولی
دکتر مهران یوسفی
 • دکتر مهران یوسفی

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • استان زنجان، شهر زنجان، دروازه ارک ساختمان پزشکان
دکتر احمد ایروانی
 • دکتر احمد ایروانی

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • استان زنجان، شهر زنجان، چهارراه سعدی کوچه داروخانه شاهرخ
دکتر بابک محبوبی
 • دکتر بابک محبوبی

 • تخصص:

  متخصص جراحی مغز و اعصاب ( نوروسرجری )

 • استان زنجان، شهر زنجان، سعدی شمالی،س شهریار،ط4
دکتر بهروز محمدی
 • دکتر بهروز محمدی

 • تخصص:

  متخصص جراحی مغز و اعصاب ( نوروسرجری )

 • استان زنجان، شهر زنجان، چهارراه انقلاب،س پاستور،طبقه 2،واحد3
دکتر بهروز محمدی
 • دکتر بهروز محمدی

 • تخصص:

  متخصص جراحی مغز و اعصاب ( نوروسرجری )

 • استان زنجان، شهر زنجان، خیابان سعدی وسط، جنب مخابرات
دکتر احمد احمدی
 • دکتر احمد احمدی

 • تخصص:

  متخصص جراحی

 • استان زنجان، شهر زنجان، خیابان سعدی شیرازی وسط، کلینیک سینا
دکتر امیرمقتدا رمضانپور
دکتر امیرمقتدا منصوری
دکتر امیرمقندا منصوری