سوابق تحصیلی

متخصص داخلی از دانشگاه تهران

سوابق علمی

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

تهران ، خیابان فلسطین ، خیابان ایتالیا ، بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران

تلفن تماس:

02188966133 02188966130 02188966139 02188966138 02188966137 02188966131 02188966135

روزهای حضور در محل کار:

کلينيک مصطفي شنبه و سه شنبه ??.?? کلينيک پارسيان دوشنبه ?? کلينيک قمر سه شنبه ? صبح

دریافت نوبت مصطفی خمینی
  • >
  • بهمن 1399
  • <