سوابق تحصیلی

دارای بورد فوق تخصصی آلرژی،آسم و ایمونولوژی بالینی
پزشک عمومی دانشگاه سمنان
تخصص شهید بهشتی تهران
فوق تخصص دانشگاه مشهد

سوابق علمی

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي لرستان
استاديار دانشگاه علوم پزشکي لرستان

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

آسم و ايمونولوژي باليني آمريکا (AAAAI)

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

استان لرستان - خرم آباد - چهار راه فرهنگ- ساختمان مادر

تلفن تماس:

06633338307 09369471237

روزهای حضور در محل کار:

روزهاي زوج صبح ها

دریافت نوبت
  • >
  • آبان 1399
  • <