سوابق تحصیلی

پزشکی عمومی از دانشگاه جندی شاپور
تخصص پاتولوژی از دانشگاه تهران
فلوشیپ دانشگاه شیراز

سوابق علمی

هيئت علمي دانشگاه آزاد

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضويت در انجمن پاتولوژي

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

تهران - خیاابان مطهری - نبش لارستان - آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک اوستا

تلفن تماس:

02188801071 02186037435 02188802408

روزهای حضور در محل کار:

شنبه تا چهارشنبه

دریافت نوبت آزمایشگاه اوستا
  • >
  • بهمن 1399
  • <
  • مشاوره و تشخیص سرطانها بخصوص لنفوما و لوکمیا و تستهای ژنتیک سرطانها