سوابق تحصیلی

سوابق علمی

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

کرمان - بلوار جهاد - ساختمان پزشکان مادر - طبقه دوم

تلفن تماس:

03432460725

روزهای حضور در محل کار:

شنبه تا پنجشنبه

ساعت های حضور پزشک
  • >
  • بهمن 1399
  • <
  • ترمیمی زیبایی
  • درمان ریشه
  • پروتز متحرک
  • جراحی