سوابق تحصیلی

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۸۲
اتمام دوره ی تخصص بیماریهای کودکان از دانشگاه علوم پزشکی تهران درسال90
فلوشیپ مراقبتهای ویژه ی کودکان از دانشگاه شیراز درسال 94

سوابق علمی

هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران بعنوان استاديار دربيمارستان حضرت علي اصغر

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

تهران - بزرگراه مدرس - خیابان ظفر - بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر

تلفن تماس:

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت
  • >
  • دی 1399
  • <