سوابق تحصیلی

فارغ التحصیل 1386 در دانشگاه مازندران
فارغ التحصیل بیماری های عفونی در دانشگاه بابل در سال 1397

سوابق علمی

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضو انجمن عفوني دانشگاه علوم پزشکي بابل

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

بابل- درمانگاه فرهنگیان-حدفاصل میدان کارگر و میدان کشوری - درمانگاه تخصصی بیمارستان بهشتی

تلفن تماس:

01132261102-01132261103-01132261104 01132252071

روزهای حضور در محل کار:

روزهاي يکشنبه 16 تا 18 عصر درمانگاه فرهنگيان روزهاي سه شنبه 15 تا 17 عصر درمانگاه تخصصي بيمارستان بهشتي

دریافت نوبت درمانگاه فرهنگیان
  • >
  • بهمن 1399
  • <