سوابق تحصیلی

دانش آموخته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
تخصص چشم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دارای بورد تخصصی چشم پزشکی

سوابق علمی

چاپ چندين مقاله چشم پزشکي در مجلات معتبر چشم پزشکي جهان شرکت و ارائه مقالات در کنگره هاي چشم پزشکي

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضو انجمن جراحي و چشم پزشکي ايران

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

درمانگاه بیمارستان علی اصغر شیراز شنبه ها صبح درمانگاه بیمارستان ولی عصر کازرون دوشنبه ها صبح و عصر و سه شنبه ها صبح درمانگاه بیمارستان شهدا سروستان چهارشنبه ها صبح درمانگاه بیمارستان الزهرا کوار پنج شنبه ها صبح

تلفن تماس:

071

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت شیراز
  • >
  • بهمن 1399
  • <