سوابق تحصیلی

دکترای دندانپزشکی عمومی از دانشکده دندانپزشکی رشت

سوابق علمی

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

همدان - شهرستان رزن - 18 متری چمران

تلفن تماس:

08136227394

روزهای حضور در محل کار:

شنبه تا پنجشنبه ساعت 9 صبح تا 13

ساعت های حضور پزشک
  • >
  • بهمن 1399
  • <
  • ترمیم
  • پروتز
  • جراحی