سوابق تحصیلی

متخصص روانشناسی بالینی از انستیتو روانپزشکی تهران

سوابق علمی

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي يزد- استاديارگروه روانپزشکي) 91 - 96
استاديار دانشگاه علوم پزشکي يزد: تدريس در مقطع تخصص روانپزشکي) 1392 )
عضو هيئت داوران مجله علوم پزشکي يزد) 1392 تا کنون(
هيئت مديره کلينيک تخصصي و فوق تخصصي بقايي پور در يزد ) 92 - 96 )
طراح سوالات استخدامي روانشناس باليني، دانشگاه علوم پزشکي يزد ) 1391 )
داور 26 مقاله در اولين همايش سراسري عوامل موثر بر سلامت اجتماعي ) 1389 )
عضو پانلهاي نشست "سلامت معنوي"، "سلامت رواني" و "سلامت جوانان" اولين همايش ملي عوامل اجتماعي
موثر بر سلامت ) 1389 )
عضو کميته اجرايي در 2 دوره کنگره روانشناسي باليني ايران) 1384 و 1387 )
عضو کميته اجرايي در دومين همايش سراسري نقش دين در بهداشت روان ) 1386 )
سوابق تدريس
آموزش دوره هاي 100 ساعته CBT و تحليل و تفسير نقاشي در مرکز آموزش عالي مدت) 97 -تاکنون(
آموزش دوره هاي 100 ساعته CBT ، دوره 50 ساعته MbCT ، دوره 72 ساعته MiCBT ، تستهاي روانشناختي
MMPI - MCMI - تحليل و تفسير نقاشي و دوره 1 ساله کتاب جامع کاپلان کامپرهنسيو در مرکز مشاوره امام
حسين يزد) 96 - تاکنون(
آموزش دوره هاي 100 ساعته CBT ، دوره 50 ساعته MbCT ، دوره 72 ساعته MiCBT ، تستهاي روانشناختي
MMPI - MCMI - تحليل و تفسير نقاشي در دانشگاه تهران ) 91 - 92 و 96 )
تدريس نظري و آموزش رواندرماني هاي CBT ، MbCT ، تستهاي روانشناختي در مقطع تخصص روانپزشکي دانشگاه
علوم پزشکي يزد ) 1391 - 1387 )
تدريس آسيب شناسي رواني به دانشجويان روانشناسي و هنر متقاضي آموزش هنردرماني بر کودکان و
نوجوانان در دانشگاه شهيد بهشتي ) 1390 )
تدريس در مقطع کارشناسي ارشد روانشناسي باليني دانشگاه علوم تحقيقات تهران )مصاحبه تشخيصي،
رواندرماني، کارورزي، آسيب شناسي و ..." ) 1390 )
تدريس دروس بهداشت روان و مهارتهاي زندگي به دانشجويان پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي يزد ) 1390 )
تدريس واحدهاي رواندرماني و کارورزي، روانشناسي اجتماعي، باليني، روانشناسي احساس و ادراک
( 1388 - 1387 )
تدريس مهارتهاي زندگي براي اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي يزد ) 1391 - 1387 )
کارگاههاي سبکهاي فرزندپروري، بيوفايي در همسران، تکنيکهاي مقابله با اضطراب امتحان در کلينيک تخصصي
اعصاب و روان بهمن، يزد ) 1391 )
کارگاه تکنيکهاي کاهش کمالگرايي منفي، اهمالکاري و نگراني در بنياد نخبگان شيراز ) 1390 )
کارگاههاي مهارتهاي زندگي براي پالايشگاه گاز بيدبلند و مسجد سليمان اهواز ) 1391 - 1390 )
کارگاه آموزش CBT به متخصصين در زمينه رواندرماني، دانشگاه شهيد بهشتي ) 1391 )
سوابق باليني
1 . بيمارستان ايران ) 1385 - 1384 / 1390 )
2 . بيمارستان حضرت رسول اکرم )ص( در بخش روانپزشکي ) 1389 - 1384 )
3 . درمانگاه انستيتو روانپزشکي ايران ) 1390 - 1384 )
4 . کلينيک فوق تخصصي دانشگاه علوم پزشکي يزد ) 1391 )
5 . بيمارستان روانپزشکي تفت وابسته به دانشگاه علوم پزشکي يزد ) 1391 )
6 . بيمارستان دکتر مجيبيان يزد) 94 -تاکنون(
7 . کلينيک تخصصي اعصاب و روان بهمن، يزد ) 1391 )
8 . مرکز مشاوره صنعت نفت تهران، پالايشگاه گاز بهبهان و پتروشيمي تهران ) 1391 - 1390 )
9 . مرکز مشاوره شاهد و ايثارگر تهران ) 1391 )
10 . کلينيک تخصصي خانواده و کودک دانشگاه شهيد بهشتي ) 1393 - 1390 )
11 . مرکز مشاوره دانشگاه تربيت مدرس ) 1395 - 1391 )
12 . مرکز مشاوره و خوابگاه دانشگاه علم و صنعت ) 1394 - 1387 )
13 . مرکز مشاوره دانشکده روانشناسي دانشگاه تهران ) 1388 - 1387 )
14. مرکز مشاوره دانشگاه تهران ) 1388 )
15 . دبيرستان غيرانتفاعي مائده تهران ) 1387 )

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

تهران- فرمانیه- جهانبخش نژاد(نارنجستان هفتم)- پلاک12- واحد15

تلفن تماس:

02126111945 09011211020

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت
 • >
 • آبان 1399
 • <
 • روان درمانگر CBT در حوزه ازدواج، خانواده (مشکلات ارتباطی، خیانت، طلاق) و فردی(وسواس،افسردگی،اضطراب و مشکلات شخصیتی)و اختلالات جنسی
 • پارافیلیا
 • گرایشات همجنسگرا
 • ترانس سکسوال
 • اختلالات هویت جنسی
 • بحران‌های هویت در نوجوانی
 • مشکلات جنسی در خانمها
 • اختلالات اضطرابی و افسردگی در دوران حاملگی و زایمان