سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد روانشناسی

سوابق علمی

مدرس دانشگاه. کارشناس سلامت روان دانشگاه علوم پزشکي به مدت 5 سال. داراي بيش از 40 مقاله علمي معتبر داخلي و خارجي. داراي سابقه 9 سال کار درماني و مشاوره همکاري با کلينيک تخصصي ذهن زيبا به مدت 6 سال

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضو سازمان نظام روان شناسي ايران. عضو انجمن روان شناسي ايران.

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

ادرس؛ اردبیل، خیابان معلم، ساختمان پزشکان امین، طبقه ۴

تلفن تماس:

04533250055

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت اردبیل
  • >
  • بهمن 1399
  • <